Förbundet Röda räven

Ett solidariskt och jämlikt
utövande av friluftsliv

Vår tanke är att erbjuda en gemenskap och miljö som möjliggör ett aktivt kuskapsutbyte och praktiskt användande av vildmarks-, frilufts- och överlevnadskunskap. Allt baserat på en öppen, socialistisk, inkluderande värdegrund där var och en ska kunna ta del efter förmåga.

Vi har löpande verksamhet i Göteborgs- och Uppsalaregionerna och det finns embryon till fler avdelningar runt om i landet. Oavsett om du bor där det finns som mest medlemmar eller om du är först på din ort så är du varmt välkommen att ansluta dig till oss och bli medlem idag!

Du kan även läsa mer om Röda rävens avdelningar, styrelsen eller förbundets historia.

Vandring i Svartedalen

Öppen värdegrund

Alla som delar vår värdegrund är välkomna att delta i aktiviteterna. Vi gör inte skillnad på kön, härkomst, sexuell läggning, trosuppfattning eller dylikt. Vi kräver ingen förkunskap, bara viljan att vara med.

Tälja en sked på hajken

Aktivt lärande

Vårt lärande bygger på kunskapsutjämning mellan de som deltar. Att de som kan mer delar med sig till de som kan mindre, att vi hjälper varandra inom gruppen att gemensamt nå framåt.

Elda vid vindskyddet

Gemenskap

Vår verksamhet baseras på ett gemensamt utbyte av kunskap och information. Att tillsammas klara situationer och strapatser som den enskillde skulle ha svårt med. Inbördes hjälp är ett ledord vi tar fasta på.


Princip­förklaring

Antagen 2016-07-05

Röda räven (RR) är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som syftar till att främja utövandet av friluftsliv, vildmarkskunskap och närliggande praktiker på ett öppet, inkluderande och jämlikt sätt med en socialistisk grundsyn till friluftsliv och lärande. Vi menar att gemensamt samarbete är vad som driver vår utveckling framåt. Att tillsammans kan vi lära oss mer och klara av större strapatser än vad vi skulle klara var och en för oss själva.

RR tillåter alla som delar vår principförklaring och värdegrund att delta i verksamheten, vi gör inte skillnad på kön, härkomst, sexuell läggning, trosuppfattning eller dylikt. Vi kräver inga förkunskaper, bara viljan att vara med och godkännandet av vår värdegrund.

I skog och mark I skog och mark

Värdegrunds­beskrivning

Antagen 2016-07-05

Vår värdegrund beskrivs lättast genom att förklara de primära värdeorden:

Solidaritet
Vi hjälper varandra utan krav på motprestation.
Jämlikhet
Vi gör ingen skillnad på varesig kunskapsnivå eller saker som härkomst, sexuell läggning, könstillhörighet och trosuppfattning. Hos oss betyder alla lika mycket.
Friluftsliv
Det är i naturen vi vill vara, det är den friheten vi förhåller oss till.
Inbördes hjälp
När vi kan så hjälper vi. Gruppen blir starkare om alla kan mycket, kunskapsutjämning mellan medlemmarna driver oss framåt.
Aktivt lärande
Learning by doing. Inte bara teori utan även mycket fokus på att testa och lära sig.
Gemenskap
Vi är alla kamrater med liknande mål. Vi vill vara den självklara familjen ute i naturen.

Hur blir jag medlem?

Alla är välkomna att delta, oavsett förkunskaper och självuppskattad förmåga. Vi försöker vara inkluderande och öppna i våra aktiviteter och grundläggande i vår kunskapsutjämning.

Bli medlem genom att fylla i dina uppgifter i fomuläret här! Allt vi kräver av dig är att du ställer upp på våra stadgar, principförklaring och värdegrundsbeskrivning samt vill vara med på våra aktiviteter efter förmåga.

Bli medlem nu!