Skogsvägen

Röda rävens styrelse

Inom Förbundet Röda räven uppmuntrar vi till så mycket aktivitet som möjligt från medlemmarnas sida utan att behöva gå genom styrelsen hela tiden. Styrelsens främsta uppgift är att sköta det formella arbetet med att ha ordning på medlemsregister, sköta bankkonto, ansvara för försäljning av profilmaterial och liknande.

Det högsta beslutande organet inom Förbundet Röda räven är årsmötet som hålls under vinterkvartalet då alla medlemmar har möjlighet att sätta riktlinjerna för styrelsens fortsatta arbete.

Kontakta styrelsen på kontakt@rodaraven.org för eventuella frågor.

Styrelsen 2019

Tillsattes på föreningens tredje årsmöte 2019-03-31.

Ordförande
Jonas Ahnoff
Sekreterare
Siri Ahnoff
Kassör
Sara Pertmann

Styrelsen 2018

Tillsattes på föreningens andra årsmöte 2018-03-17.

Ordförande
Jonas Ahnoff
Sekreterare
Siri Ahnoff
Kassör
Sara Pertmann
Revisor
Joan Persson

Styrelsen 2017

Tillsattes på föreningens första årsmöte 2017-03-04.

Ordförande
Jonas Ahnoff
Sekreterare
Siri Ahnoff
Kassör
Sara Pertmann
Ledamot
Arvid Tullborg
Ledamot
Joan Persson
Ledamot
Jobjörn Folkesson
Ledamot
Lisa Pettersson
Revisor
Johan Hector

Interimstyrelse 2016

Tillsattes på föreningens konstituerande möte 2016-07-05.

Ordförande
Jonas Ahnoff
Sekreterare
Siri Ahnoff
Kassör
Sara Pertmann
Ledamot
Arvid Tullborg
Ledamot
Joan Persson
Revisor
Sebastian Utbult